Nazwa operacji: Utworzenie pracowni krawieckiej
Cel operacji: Wzrost przedsiębiorczości wykorzystujący potencjał obszaru ziemi pszczyńskiej poprzez utworzenie i prowadzenie pracowni krawieckiej.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:
Przedmiotem operacji jest założenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni krawieckiej. Efektem operacji będzie utworzenie jednego miejsca pracy.
Działanie PROW 2014-2020:
Działanie: 19 LEADER;
Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

usługi krawieckie Pszczyna Brzeźce krawiectwo Pszczyna Brzeźce krawcowa Pszczyna Brzeźce szycie na miarę Pszczyna Brzeźce przeróbki krawieckie Pszczyna Brzeźce